• Projekt uchwały w sprawie zespołu interdyscyplinarnego
    2011-02-08 09:01:23

    w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miastko

    treść projektu uchwały


    data ostatniej aktualizacji: brak
    opublikował: Marcin Woszczak