• Projek uchwały w sprawie kryterium dochodowego
    2011-05-16 14:55:21

    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej

    treść projektu uchwały


    data ostatniej aktualizacji: brak
    opublikował: Marcin Woszczak