• Projekt uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania
    2011-05-16 15:00:56

    w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania

    treść projektu uchwały


    data ostatniej aktualizacji: brak
    opublikował: Marcin Woszczak