• Projek uchwały w sprawie dzierżawy lub najmu nieruchomości gminnych
    2011-05-16 15:10:07

    w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ich obciążenia

    treść projektu uchwały


    data ostatniej aktualizacji: brak
    opublikował: Marcin Woszczak