• Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy ZWIK - 345981-2010 - 2010-12-02 15:20:36
    dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony typu FURGON, rok produkcji 2010, do przewozu 6 osób łącznie z kierowcą oraz ładunków
  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi - 2010-11-12 12:49:13
    dotyczy: Zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy, będących w zarządzie Zamawiającego.
  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - 2010-09-16 14:44:40
    dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku OSP o pomieszczenia kotłowni oraz wykonanie ciepłociągu i instalacji C.O w budynku świetlicy wiejskiej i budynku OSP w Wałdowie, pow. bytowski, woj. pomorskie
znalezionych: 143 na 4 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4   - następna >>>