• ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 2011-03-04 12:45:57
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: „Energia odnawialna-instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko”.
 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - WOA-341/4/2010 - 2010-09-24 10:35:35
  dotyczy: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, dodatkowych zajęć spacjalistycznych oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu "Ku doskonałości"
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 2010-08-23 13:43:52
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: „Energia odnawialna-instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko”.
 • ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - WO-341/2/10 - 2010-08-17 11:39:13
  dotyczy: Świadczenia usług przewozowych – dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy w roku szkolnym 2010/2011 pow. bytowski, woj. pomorskie
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - 2010-08-05 12:03:49
  dotyczy: Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy w roku szkolnym 2010/2011 pow. bytowski, woj. pomorskie
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - 2010-07-21 14:32:33
  dotyczy: Dostawa elektronicznego sprzętu biurowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - WO-341/2/08 - 2008-08-12 17:28:23
  dotyczy: świadczenie usług przewozowych - dowożenie/ odwożenie uczniów z Domanicy i Dolska do szkół podstawowych i gimnazjum w Miastku oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, gm. Miastku, pow. bytowski, woj. Pomorskie - w roku szkolnym 2008/2009