• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WIT.RI.271.3.2011.IF - 2011-04-01 09:17:13
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pt.: "Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku gm. Miastko, pow. Bytowski, woj. pomorskie"
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 2010-11-24 14:05:47
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: ,, Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy, będących w zarządzie Zamawiającego’’.
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - 2010-11-12 15:04:26
  dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Harcerskiej, Skautów, Przyjaciół w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie.
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 2010-11-04 14:10:40
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia kotłowni oraz wykonanie ciepłociągu i instalacji C.O w budynku świetlicy wiejskiej i budynku OSP w Wałdowie, pow. bytowski, woj. pomorskie.”
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 2010-11-04 14:08:14
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Harcerskiej, Skautów, Przyjaciół w Miastku , gm. Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie’’.
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - WIT.341-28/10 - 2010-10-26 09:40:35
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: "Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy, będących w zarządzie Zamawiającego"
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - ZWiK Miastko - 2010-10-13 11:52:52
  dotyczy: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy czterech odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Kawczyn - Kawczyn, Dretyń - Plewiska, Kowalewice - Okunino, Okunino - działka nr 182/2 obręb Dretyń, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WIT-341/27/10 - 2010-10-11 14:28:40
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. "Remont placu przyszkolnego na działce nr 122, obręb 83/5 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie"
znalezionych: 216 na 6 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6   - następna >>>