<<< poprzednia - 1 2  - następna >>>

Uchwała Nr 102/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:41:20
w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania [czytaj więcej]

Uchwała Nr 101/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:40:29
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 100/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:39:50
w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku. [czytaj więcej]

Uchwała Nr 99/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:38:40
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej [czytaj więcej]

Uchwała Nr 98/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:38:10
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Miastku. [czytaj więcej]

Uchwała Nr 97/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:37:35
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 96/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:37:11
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała Nr 95/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:36:42
w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu [czytaj więcej]

Uchwała Nr 94/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:35:42
w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 93/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:34:31
w sprawie podatku od posiadania psów w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 92/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:33:53
w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 91/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:33:13
w sprawie opłaty administracyjnej w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 90/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:32:28
w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatków rolnego w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 89/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:31:41
w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 88/IV/2003 z dnia 11 grudnia 2003 - 2008-02-28 09:31:11
w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku [czytaj więcej]

Uchwała Nr 87/IV/2003 z dnia 11grudnia 2003 - 2008-02-28 09:30:33
w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 86/IV/2003 z dnia 21 listopada 2003 - 2008-02-28 09:29:57
w sprawie zmiany uchwały nr 43/IV/2003 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 30 maja 2003r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała Nr 85/IV/2003 z dnia 21 listopada 2003 - 2008-02-28 09:29:33
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwala Nr 84/IV/2003 z dnia 21 listopada 2003 - 2008-02-28 09:29:10
w sprawie ustalenia zakresu zadań stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwala Nr 83/IV/2003 z dnia 21 listopada 2003 - 2008-02-28 09:28:43
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [czytaj więcej]

Uchwala Nr 82/IV/2003 z dnia 21 listopada 2003 - 2008-02-28 09:28:19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [czytaj więcej]

Uchwala Nr 81/IV/2003 z dnia 21 listopada 2003 - 2008-02-28 09:27:48
w sprawie zmiany uchwały Nr 9/IV/2003 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok [czytaj więcej]

Uchwala Nr 80/IV/2003 z dnia 21 listopada 2003 - 2008-02-28 09:27:13
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 79/IV/2003 z dnia 17 października 2003 - 2008-02-28 09:26:50
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych stanowiących mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwala Nr 78/IV/2003 z dnia 17 października 2003 - 2008-02-28 09:25:20
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 77/IV/2003 z dnia 17 października 2003 - 2008-02-28 09:24:37
w sprawie zmiany uchwały nr 92/III/2001 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 76/IV/2003 z dnia 17 października 2003 - 2008-02-28 09:23:41
w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2003 Rady Miasta i Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 75/IV/2003 z dnia 17 października 2003 - 2008-02-28 09:23:06
w sprawie zmiany uchwały Nr 40/IV/2002 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego [czytaj więcej]

Uchwała Nr 74/IV/2003 z dnia 17 października 2003 - 2008-02-28 09:22:29
w sprawie zmiany uchwały Nr 11/IV/2002 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy Miastko oraz ustalenia składów osobowych [czytaj więcej]

Uchwała Nr 73/IV/2003 z dnia 17 października 2003 - 2008-02-28 09:21:48
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała Nr 72/IV/2003 z dnia 17 października 2003 - 2008-02-28 09:21:23
sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bytowie Roki Sądowe w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała Nr 71/IV/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 - 2008-02-28 09:20:56
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 70/IV/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 - 2008-02-28 09:20:23
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko dla obszaru w Wałdowie [czytaj więcej]

Uchwała nr 69/IV/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 - 2008-02-28 09:19:56
w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2003 Rady Miasta i Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 68/IV/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 - 2008-02-28 09:19:19
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno - usługowego przy ul. Fabrycznej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 67/IV/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 - 2008-02-28 09:18:20
w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu rozwoju i programu odnowy wsi Miłocice" [czytaj więcej]

Uchwała nr 66/IV/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 - 2008-02-28 09:17:21
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003 - 2007 [czytaj więcej]

Uchwała nr 65/IV/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 - 2008-02-28 09:16:48
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych, stanowiących mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 64/IV/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 - 2008-02-28 09:15:57
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu stanowiące mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 63/IV/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 - 2008-02-28 09:15:27
w sprawie oddania Sołectwu Piaszczyna w użyczenie na czas nie oznaczony nieruchomości niezabudowanej [czytaj więcej]