<<< poprzednia - 1 2 3  - następna >>>

Uchwała Nr 119/IV/2005 z dnia 9 grudnia 2005 - 2008-02-29 15:54:45
w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2005 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej [czytaj więcej]

Uchwała Nr 118/IV/2005 z dnia 9 grudnia 2005 - 2008-02-29 15:54:23
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 117/IV/2005 z dnia 9 grudnia 2005 - 2008-02-29 15:54:00
w sprawie zmiany uchwały Nr 98/III/99 Rady Miasta i Gminy z dnia 09 kwietnia 1999r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali będących własnością Miasta i Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 116/IV/2005 z dnia 9 grudnia 2005 - 2008-02-29 15:53:01
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek gruntu stanowiących mienie komunalne oraz uchylenia uchwały nr 31/IV/2002 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu stanowiących mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała Nr 115/IV/2005 z dnia 9 grudnia 2005 - 2008-02-29 15:52:39
w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 114/IV/2005 z dnia 9 grudnia 2005 - 2008-02-29 15:52:17
w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania [czytaj więcej]

Uchwała Nr 113/IV/2005 z dnia 9 grudnia 2005 - 2008-02-29 15:51:53
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 112/IV/2005 z dnia 9 grudnia 2005 - 2008-02-29 15:51:26
w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów [czytaj więcej]

Uchwała Nr 111/IV/2005 z dnia 9 grudnia 2005 - 2008-02-29 15:51:06
w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego [czytaj więcej]

Uchwała Nr 110/IV/2005 z dnia 9 grudnia 2005 - 2008-02-29 15:50:42
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka [czytaj więcej]

Uchwała Nr 109/IV/2005 z dnia 9 grudnia 2005 - 2008-02-29 15:49:58
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 108/IV/2005 z dnia 21 października 2005 - 2008-02-29 15:49:32
w sprawie zaopiniowania potencjalnych obszarów sieci Natura 2000 położonych w granicach gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 107/IV/2005 z dnia 21 października 2005 - 2008-02-29 15:49:11
w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu "Wyzwolenie” w obrębie Pasieka [czytaj więcej]

Uchwała Nr 106/IV/2005 z dnia 21 października 2005 - 2008-02-29 15:48:51
w sprawie nadania nazwy ulicy [czytaj więcej]

Uchwała Nr 105/IV/2005 z dnia 21 października 2005 - 2008-02-29 15:48:31
w sprawie nadania nazwy ulicy [czytaj więcej]

Uchwała Nr 104/IV/2005 z dnia 21 października 2005 - 2008-02-29 15:48:02
w sprawie zastosowania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności [czytaj więcej]

Uchwała Nr 103/IV/2005 z dnia 21 października 2005 - 2008-02-29 15:47:39
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych [czytaj więcej]

Uchwała Nr 102/IV/2005 z dnia 21 października 2005 - 2008-02-29 15:47:16
w sprawie oddania Sołectwu Dretyń w użyczenie na czas nie oznaczony nieruchomości niezabudowanej [czytaj więcej]

Uchwała Nr 101/IV/2005 z dnia 21 października 2005 - 2008-02-29 15:46:52
w sprawie oddania Sołectwu Miłocice w użyczenie na czas nie oznaczony nieruchomości niezabudowanej [czytaj więcej]

Uchwała Nr 100/IV/2005 z dnia 30 września 2005 - 2008-02-29 15:46:30
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała Nr 99/IV/2005 z dnia 30 września 2005 - 2008-02-29 15:46:09
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek gruntu stanowiących mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała Nr 98/IV/2005 z dnia 30 września 2005 - 2008-02-29 15:45:48
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobów komunalnych [czytaj więcej]

Uchwała Nr 97/IV/2005 z dnia 30 września 2005 - 2008-02-29 15:45:24
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 96/IV/2005 z dnia 30 września 2005 - 2008-02-29 15:45:01
w sprawie zamiany nieruchomości [czytaj więcej]

Uchwała Nr 95/IV/2005 z dnia 30 września 2005 - 2008-02-29 15:44:41
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej [czytaj więcej]

Uchwała Nr 94/IV/2005 z dnia 30 września 2005 - 2008-02-29 15:44:18
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 93/IV/2005 z dnia 30 września 2005 - 2008-02-29 15:43:55
w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała Nr 92/IV/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:43:17
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych [czytaj więcej]

Uchwała Nr 91/IV/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:42:52
w sprawie zmiany uchwały Nr 76/IV/2005 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego w umowie okresu [czytaj więcej]

Uchwała Nr 90/IV/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:42:12
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 89/IV/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:41:43
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała Nr 88/IV/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:41:19
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała Nr 87/IV/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:40:45
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała Nr 86/IV/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:40:24
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała Nr 85/IV/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:40:03
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok [czytaj więcej]

Uchwała Nr 84/IV/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:39:33
w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie Projektu "Budowy kanalizacji sanitarnej osiedla "Zatorze" w Miastku i w miejscowości Pasieka” [czytaj więcej]

Uchwała Nr 83/IV/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:38:05
w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie Projektu "Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łodzierz" [czytaj więcej]

Uchwała Nr 82/IV/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:37:30
w sprawie zmiany uchwały Nr 63/IV/2004 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 04 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego" [czytaj więcej]

Uchwała Nr 81/IV/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 - 2008-02-29 15:37:04
w sprawie zmiany uchwały Nr 81/III/2002 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2001 - 2006 [czytaj więcej]

Uchwała Nr 80/IV/2005 z dnia 8 lipca 2005 - 2008-02-29 15:36:40
w sprawie Planu Rozwoju Miejscowości Wolcza Wielka [czytaj więcej]