<<< poprzednia - 1 2 3  - następna >>>

Uchwała nr 28/V/2006 z dnia 28 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:23:16
w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 27/V/2006 z dnia 28 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:22:55
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców [czytaj więcej]

Uchwała nr 26/V/2006 z dnia 28 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:22:29
w sprawie zmiany uchwały Nr 117/IV/2005 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 grudnia 2005r., zmieniającej uchwałę Nr 98/III/99 Rady Miasta i Gminy z dnia 9 kwietnia 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali będących własnością Miasta i Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 25/V/2006 z dnia 28 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:22:08
w sprawie zarządzenia wyborów do zarządów osiedli w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 24/V/2006 z dnia 28 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:21:24
w sprawie zarządzenia wyborów na sołtysów i do rad sołeckich [czytaj więcej]

Uchwała nr 23/V/2006 z dnia 28 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:21:02
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 22/V/2006 z dnia 28 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:18:36
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego Rady Miejskiej w Miastku kandydata z tej samej listy [czytaj więcej]

Uchwała nr 21/V/2006 z dnia 8 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:18:14
w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu [czytaj więcej]

Uchwała nr 20/V/2006 z dnia 8 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:17:53
w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 19/V/2006 z dnia 8 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:17:29
w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 18/V/2006 z dnia 8 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:17:05
w sprawie podatku od posiadania psów w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 17/V/2006 z dnia 8 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:16:45
w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 16/V/2006 z dnia 8 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:16:10
w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 15/V/2006 z dnia 8 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:15:47
w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego [czytaj więcej]

Uchwała nr 14/V/2006 z dnia 8 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:15:25
w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego [czytaj więcej]

Uchwała nr 13/V/2006 z dnia 6 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:14:59
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 12/V/2006 z dnia 6 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:14:36
w sprawie ustalenia Burmistrzowi Miastka miesięcznego limitu kilometrów oraz upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku do zawarcia umowy cywilnoprawnej [czytaj więcej]

Uchwała nr 11/V/2006 z dnia 6 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:14:13
w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 10/V/2006 z dnia 6 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:13:54
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka [czytaj więcej]

Uchwała nr 9/V/2006 z dnia 6 grudnia 2006 - 2008-03-03 12:13:32
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego [czytaj więcej]

Uchwała nr 8/V/2006 z dnia 22 listopada 2006 - 2008-03-03 12:13:12
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku oraz ustalenia składów osobowych [czytaj więcej]

Uchwała nr 7/V/2006 z dnia 22 listopada 2006 - 2008-03-03 12:12:49
w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 6/V/2006 z dnia 22 listopada 2006 - 2008-03-03 12:12:25
w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 5/V/2006 z dnia 22 listopada 2006 - 2008-03-03 12:11:59
w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku. [czytaj więcej]

Uchwała nr 4/V/2006 z dnia 22 listopada 2006 - 2008-03-03 12:11:36
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej [czytaj więcej]

Uchwała nr 3/V/2006 z dnia 22 listopada 2006 - 2008-03-03 12:11:13
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 2/V/2006 z dnia 22 listopada 2006 - 2008-03-03 12:10:51
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 1/V/2006 z dnia 22 listopada 2006 - 2008-03-03 12:10:24
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 76/IV/2006 z dnia 27 października 2006 - 2008-03-03 12:10:00
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości do zasobów komunalnych [czytaj więcej]

Uchwała nr 75/IV/2006 z dnia 27 października 2006 - 2008-03-03 12:09:37
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych [czytaj więcej]

Uchwała nr 74/IV/2006 z dnia 27 października 2006 - 2008-03-03 12:09:12
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy [czytaj więcej]

Uchwała nr 73/IV/2006 z dnia 27 października 2006 - 2008-03-03 12:08:25
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 72/IV/2006 z dnia 27 października 2006 - 2008-03-03 12:08:04
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania [czytaj więcej]

Uchwała nr 71/IV/2006 z dnia 27 października 2006 - 2008-03-03 12:07:39
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 70/IV/2006 z dnia 29 września 2006 - 2008-03-03 12:07:17
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla "Czereśniowe" w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 69/IV/2006 z dnia 29 września 2006 - 2008-03-03 12:06:58
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 68/IV/2006 z dnia 29 września 2006 - 2008-03-03 12:06:37
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Słosinku imienia księdza prałata Zdzisława Jastrzębiec - Peszkowskiego [czytaj więcej]

Uchwała nr 67/IV/2006 z dnia 29 września 2006 - 2008-03-03 12:06:17
w sprawie nadania Przedszkolu nr 3 w Miastku imienia Przyjaciół Stumilowego Lasu [czytaj więcej]

Uchwała nr 66/IV/2006 z dnia 29 września 2006 - 2008-03-03 12:05:54
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miastko darowizny od Powiatu Bytowskiego [czytaj więcej]

Uchwała nr 65/IV/2006 z dnia 29 września 2006 - 2008-03-03 12:05:35
w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego w umowie okresu [czytaj więcej]