<<< poprzednia - 1 2 3  - następna >>>

Uchwała nr 100/V/2007 z dnia 28 grudnia 2007 - 2008-03-03 13:59:55
w sprawie zmiany uchwały Nr 117/IV/2005 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 grudnia 2005r., zmieniającej uchwałę Nr 98/III/99 Rady Miasta i Gminy z dnia 9 kwietnia 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali będących własnością Miasta i Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 99/V/2007 z dnia 28 grudnia 2007 - 2008-03-03 13:59:33
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych [czytaj więcej]

Uchwała nr 98/V/2007 z dnia 28 grudnia 2007 - 2008-03-03 13:59:10
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu stanowiącego mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 97/V/2007 z dnia 28 grudnia 2007 - 2008-03-03 13:58:52
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Sołectwu Węgorzynko do korzystania na czas nie oznaczony nieruchomości gruntowej [czytaj więcej]

Uchwała nr 96/V/2007 z dnia 28 grudnia 2007 - 2008-03-03 13:58:30
w sprawie zmiany uchwały Nr 18/V/2007 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 95/V/2007 z dnia 28 grudnia 2007 - 2008-03-03 13:58:00
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2007 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 94/V/2007 z dnia 30 listopada 2007 - 2008-03-03 13:56:51
w sprawie zatwierdzenia taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków [czytaj więcej]

Uchwała nr 93/V/2007 z dnia 30 listopada 2007 - 2008-03-03 13:56:26
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sołectwa Świerzno [czytaj więcej]

Uchwała nr 92/V/2007 z dnia 30 listopada 2007 - 2008-03-03 13:55:30
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008" [czytaj więcej]

Uchwała nr 91/V/2007 z dnia 30 listopada 2007 - 2008-03-03 13:55:10
w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 90/V/2007 z dnia 30 listopada 2007 - 2008-03-03 13:54:49
w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 89/V/2007 z dnia 30 listopada 2007 - 2008-03-03 13:54:27
w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 88/V/2007 z dnia 30 listopada 2007 - 2008-03-03 13:54:08
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 87/V/2007 z dnia 30 listopada 2007 - 2008-03-03 13:53:41
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2007 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 86/V/2007 z dnia 26 października 2007 - 2008-03-03 13:53:19
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sołectwa Świerzenko [czytaj więcej]

Uchwała nr 85/V/2007 z dnia 26 października 2007 - 2008-03-03 13:52:57
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sołectwa Kawcze [czytaj więcej]

Uchwała nr 84/V/2007 z dnia 26 października 2007 - 2008-03-03 13:52:36
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sołectwa Świeszyno [czytaj więcej]

Uchwała nr 83/V/2007 z dnia 26 października 2007 - 2008-03-03 13:52:14
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sołectwa Dretyń [czytaj więcej]

Uchwała nr 82/V/2007 z dnia 26 października 2007 - 2008-03-03 13:51:51
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sołectwa Kamnica [czytaj więcej]

Uchwała nr 81/V/2007 z dnia 26 października 2007 - 2008-03-03 13:51:26
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 80/V/2007 z dnia 26 października 2007 - 2008-03-03 13:51:05
w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Miastku do powiadomienia oraz odebrania oświadczenia lustracyjnego [czytaj więcej]

Uchwała nr 79/V/2007 z dnia 26 października 2007 - 2008-03-03 13:50:45
w sprawie zmiany uchwały Nr 98/III/99 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali będących własnością Miasta i Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 78/V/2007 z dnia 26 października 2007 - 2008-03-03 13:49:58
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 77/V/2007 z dnia 26 października 2007 - 2008-03-03 13:49:37
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miastko i terenów przyległych do granicy administracyjnej miasta [czytaj więcej]

Uchwała nr 76/V/2007 z dnia 26 października 2007 - 2008-03-03 13:49:11
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2007 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 75/V/2007 z dnia 28 września 2007 - 2008-03-03 13:48:51
w sprawie przystąpienia gminy Miastko do opracowania i realizacji projektu sieciowego "Budowa centrów informacji turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia" [czytaj więcej]

Uchwała nr 74/V/2007 z dnia 28 września 2007 - 2008-03-03 13:48:30
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Armii Krajowej - Chrobrego" [czytaj więcej]

Uchwała nr 73/V/2007 z dnia 28 września 2007 - 2008-03-03 13:48:05
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 72/V/2007 z dnia 28 września 2007 - 2008-03-03 13:47:40
w sprawie zamiany nieruchomości [czytaj więcej]

Uchwała nr 71/V/2007 z dnia 28 września 2007 - 2008-03-03 13:47:17
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 70/V/2007 z dnia 28 września 2007 - 2008-03-03 13:46:55
w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi składowania odpadów na składowisku odpadów w Gatce [czytaj więcej]

Uchwała nr 69/V/2007 z dnia 28 września 2007 - 2008-03-03 13:46:32
w sprawie zmiany uchwały Nr 58/V/2007 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie udzielenia zabezpieczenia spłaty kredytu [czytaj więcej]

Uchwała nr 68/V/2007 z dnia 28 września 2007 - 2008-03-03 13:46:11
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2007 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 67/V/2007 z dnia 12 września 2007 - 2008-03-03 13:45:44
w sprawie utworzenia obwodu, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [czytaj więcej]

Uchwała nr 66/V/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 - 2008-03-03 13:45:22
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2007 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 65/V/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 - 2008-03-03 13:44:53
w sprawie odwołania Sekretarza Miastka [czytaj więcej]

Uchwała nr 64/V/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 - 2008-03-03 13:44:27
w sprawie zmiany "Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym" [czytaj więcej]

Uchwała nr 63/V/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 - 2008-03-03 13:44:06
w sprawie : zmiany uchwały nr 53/V/2007 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie oddania Sołectwu Świeszyno w użyczenie na czas nie oznaczony nieruchomości gruntowej [czytaj więcej]

Uchwała nr 62/V/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 - 2008-03-03 13:43:46
w sprawie zmiany uchwały nr 52/V/2007 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie oddania Sołectwu Biała w użyczenie na czas nie oznaczony nieruchomości gruntowej [czytaj więcej]

Uchwała nr 61/V/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 - 2008-03-03 13:43:24
w sprawie zmiany uchwały nr 51/V/2007 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie oddania Sołectwu Wołcza Mała w użyczenie na czas nie oznaczony nieruchomości zabudowanej [czytaj więcej]