<<< poprzednia - 1 2 3  - następna >>>

Uchwała nr 110/V/2008 z dnia 30 grudnia 2008 - 2009-02-19 12:54:17
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka [czytaj więcej]

Uchwała nr 109/V/2008 z dnia 30 grudnia 2008 - 2009-01-07 11:03:05
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastko na 2009 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 108/V/2008 z dnia 19 grudnia 2008 - 2009-01-07 07:45:40
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 107/V/2008 z dnia 19 grudnia 2008 - 2009-01-07 07:44:42
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 106/V/2008 z dnia 19 grudnia 2008 - 2009-01-07 07:43:02
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Sołectwu Świerzno do korzystania na czas nie oznaczony nieruchomości gruntowej [czytaj więcej]

Uchwała nr 105/V/2008 z dnia 19 grudnia 2008 - 2009-01-07 07:40:55
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w sprawach podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych [czytaj więcej]

Uchwała nr 104/V/2008 z dnia 19 grudnia 2008 - 2009-01-07 07:38:58
w sprawie przystąpienia do fundacji Lokalna Grupa Działania - "WRZECIONO" [czytaj więcej]

Uchwała nr 103/V/2008 z dnia 19 grudnia 2008 - 2009-01-07 07:34:58
w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miastko do reprezentowania w PROT [czytaj więcej]

Uchwała nr 102/V/2008 z dnia 19 grudnia 2008 - 2009-01-07 07:33:04
w sprawie wskazania kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia [czytaj więcej]

Uchwała nr 101/V/2008 z dnia 19 grudnia 2008 - 2009-01-07 07:30:48
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2008 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 100/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-12-02 11:35:00
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego dotyczącego uchwały nr 70/V/2008 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 99/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-12-02 11:34:05
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę [czytaj więcej]

Uchwała nr 98/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-12-02 11:33:06
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do wspólnej realizacji projektu pt. "Kaszuby czterech kultur" planowanego w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Bytowskim, Gminą Czarna Dąbrówka, Gminą Borzytuchom, Gminą Bytów, Gminą Kołczygłowy, Gminą Lipnica, Gminą Miastko, Gminą Parchowo, Gminą Studzienice, Gminą Trzebielino i Gminą Tuchomie oraz Lokalną Organizacją Turystyczną "Kaszuby Bytowskie" [czytaj więcej]

Uchwała nr 97/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-12-02 11:29:54
w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009" [czytaj więcej]

Uchwała nr 96/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-12-02 11:28:24
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków [czytaj więcej]

Uchwała nr 95/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-12-02 11:26:42
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu [czytaj więcej]

Uchwała nr 94/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-12-02 11:15:12
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki
gruntu stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 93/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-11-28 15:18:35
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach ewidencyjnych: Biała, Świerzenko, Świerzno w gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 92/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-11-28 15:13:53
w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 91/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-11-28 15:11:18
w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 90/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-11-28 15:07:47
w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 89/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-11-28 15:04:55
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko. [czytaj więcej]

Uchwała nr 88/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-11-28 14:56:41
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2008 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 87/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-11-28 14:39:12
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 39/V/2008 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 09 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej [czytaj więcej]

Uchwała nr 86/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-11-28 14:24:40
w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 [czytaj więcej]

Uchwała nr 85/V/2008 z dnia 21 listopada 2008 - 2008-11-28 14:19:51
w sprawie zaliczenia ul. Konstytucji 3 Maja, Królowej Jadwigi, Gen.Wybickiego, Czereśniowej, Marii Konopnickiej, Armii Krajowej, Wrzosowej w Miastku oraz ul. Klonowej w m. Pasieka do kategorii dróg gminnych [czytaj więcej]

Uchwała nr 84/V/2008 z dnia 17 października 2008 - 2008-10-31 15:15:21
w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do Polskiego Projektu 400 Miast. [czytaj więcej]

Uchwała nr 83/V/2008 z dnia 17 października 2008 - 2008-10-31 15:10:04
w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko na lata 2008-2012" [czytaj więcej]

Uchwała nr 82/V/2008 z dnia 17 października 2008 - 2008-10-31 15:08:46
w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 81/V/2008 z dnia 17 października 2008 - 2008-10-31 15:07:28
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokali [czytaj więcej]

Uchwała nr 80/V/2008 z dnia 17 października 2008 - 2008-10-31 15:06:27
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości [czytaj więcej]

Uchwała nr 79/V/2008 z dnia 17 października 2008 - 2008-10-31 15:04:37
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 78/V/2008 z dnia 17 października 2008 - 2008-10-31 15:03:05
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki [czytaj więcej]

Uchwała nr 77/V/2008 z dnia 17 października 2008 - 2008-10-31 15:01:41
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki [czytaj więcej]

Uchwała nr 76/V/2008 z dnia 17 października 2008 - 2008-10-30 14:51:44
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2008 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 75/V/2008 z dnia 17 października 2008 - 2008-10-30 13:33:51
w sprawie zmiany uchwały Nr 8/V/2006 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku oraz ustalenia składów osobowych [czytaj więcej]

Uchwała nr 74/V/2008 z dnia 17 października 2008 - 2008-10-30 13:31:39
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego Rady Miejskiej w Miastku kandydata z tej samej listy [czytaj więcej]

Uchwała nr 73/V/2008 z dnia 19 września 2008 - 2008-10-30 13:29:40
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na 2008 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 72/V/2008 z dnia 27 czerwca 2008 - 2008-09-15 09:24:23
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ulicami:. Dworcowa - Koszalińska - Młodzieżowa w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 71/V/2008 z dnia 27 czerwca 2008 - 2008-09-15 09:23:10
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Sołectwu Pasieka do korzystania na czas nie oznaczony nieruchomości gruntowej [czytaj więcej]