<<< poprzednia - 1 2 3  - następna >>>

Uchwała nr 19/VI/2010 z dnia 29 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:28:56
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu [czytaj więcej]

Uchwała nr 18/VI/2010 z dnia 29 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:28:19
w sprawie ustalenia Burmistrzowi Miastka miesięcznego limitu kilometrów oraz upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku do zawarcia umowy cywilnoprawnej [czytaj więcej]

Uchwała nr 17/VI/2010 z dnia 29 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:26:09
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka [czytaj więcej]

Uchwała nr 16/VI/2010 z dnia 29 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:25:39
w sprawie zmiany uchwały nr 9/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku oraz ustalenia składów osobowych [czytaj więcej]

Uchwała nr 15/VI/2010 z dnia 29 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:23:49
w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej oraz ustalenia jej składu osobowego [czytaj więcej]

Uchwała nr 14/VI/2010 z dnia 29 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:20:35
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miastko przyjętego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Miastko nr 47/IV/2003 z dnia 30 maja 2003 roku [czytaj więcej]

Uchwała nr 13/VI/2010 z dnia 29 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:18:54
w sprawie udzielenia zabezpieczenia spłaty pożyczki krótkoterminowej [czytaj więcej]

Uchwała nr 12/VI/2010 z dnia 29 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:18:07
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 [czytaj więcej]

Uchwała nr 11/VI/2010 z dnia 29 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:17:25
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego Rady Miejskiej w Miastku kandydata z tej samej listy [czytaj więcej]

Uchwała nr 10/VI/2010 z dnia 6 grudnia 2010 - 2010-12-15 12:46:27
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego [czytaj więcej]

Uchwała nr 09/VI/2010 z dnia 30 listopada 2010 - 2010-12-15 12:45:58
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku oraz ustalenia składów osobowych [czytaj więcej]

Uchwała nr 08/VI/2010 z dnia 30 listopada 2010 - 2010-12-15 12:44:12
w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 07/VI/2010 z dnia 30 listopada 2010 - 2010-12-15 12:43:41
w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 06/VI/2010 z dnia 30 listopada 2010 - 2010-12-15 12:43:09
w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 05/VI/2010 z dnia 30 listopada 2010 - 2010-12-15 12:41:32
w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 04/VI/2010 z dnia 30 listopada 2010 - 2010-12-15 12:40:26
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej [czytaj więcej]

Uchwała nr 03/VI/2010 z dnia 30 listopada 2010 - 2010-12-15 12:38:44
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisjii Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 02/VI/2010 z dnia 30 listopada 2010 - 2010-12-15 12:37:47
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 01/VI/2010 z dnia 30 listopada 2010 - 2010-12-15 12:36:53
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 84/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 10:12:42
w sprawie utworzenia sołectwa Tursko [czytaj więcej]

Uchwała nr 83/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 10:12:03
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w obrębach ewidencyjnych Piaszczyna i Wałdowo [czytaj więcej]

Uchwała nr 82/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 10:10:00
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej Osiedla "Czereśniowe w Miastku" [czytaj więcej]

Uchwała nr 81/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 10:06:39
w sprawie ustanowienia wzoru herbu Gminy Miastko i wzoru flagi Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 80/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 10:05:41
w sprawie ustanowienia hejnału Miastka oraz promocyjnego znaku graficznego jako logo Gminy [czytaj więcej]

Uchwała nr 79/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 10:02:49
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 [czytaj więcej]

Uchwała nr 78/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 10:01:16
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali na rzecz ich najemców [czytaj więcej]

Uchwała nr 77/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 10:00:24
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali na rzecz ich najemców [czytaj więcej]

Uchwała nr 76/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 09:59:29
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców [czytaj więcej]

Uchwała nr 75/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 09:58:34
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu [czytaj więcej]

Uchwała nr 74/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 09:57:52
w sprawie zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 73/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 09:54:07
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 72/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 09:40:42
w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji [czytaj więcej]

Uchwała nr 71/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-10 09:38:16
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej [czytaj więcej]

Uchwała nr 70/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-08 15:01:17
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastko i jej jednostkom podległym [czytaj więcej]

Uchwała nr 69/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-08 14:58:57
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2010 [czytaj więcej]

Uchwała nr 68/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-08 14:58:25
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie pion medyczny w Miastku, ul. Gen. Wybickiego 30 [czytaj więcej]

Uchwała nr 67/V/2010 z dnia 17 września 2010 - 2010-09-24 08:45:17
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawe gruntu [czytaj więcej]

Uchwała nr 66/V/2010 z dnia 17 września 2010 - 2010-09-24 08:44:01
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy [czytaj więcej]

Uchwała nr 65/V/2010 z dnia 17 września 2010 - 2010-09-24 08:41:06
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz jej najemcy [czytaj więcej]

Uchwała nr 64/V/2010 z dnia 17 września 2010 - 2010-09-24 08:40:14
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców [czytaj więcej]