<<< poprzednia - 1 2  - następna >>>

Uchwała nr 53/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 09:53:29
w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywność szansą lepszego jutra" [czytaj więcej]

Uchwała nr 52/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 09:50:29
w sprawie zmiany uchwały nr 8/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 6 lutego 2009 w sprawie okreslenia przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 51/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 09:46:29
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko - sołectwom [czytaj więcej]

Uchwała nr 50/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 09:44:29
w sprawie uchylenia uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Uchwała nr 49/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 09:43:29
w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Wieś Roku 2011 w Gminie Miastko" [czytaj więcej]

Uchwała nr 48/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 09:40:29
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu [czytaj więcej]

Uchwała nr 45/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 09:33:29
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Program likwidacji eternitowych pokryć dachowych w powiecie bytowskim" [czytaj więcej]

Uchwała nr 46/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 09:33:29
w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenów miasta i gminy Miastko [czytaj więcej]

Uchwała nr 47/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 09:33:29
w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków [czytaj więcej]

Uchwała nr 44/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 09:30:50
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych SŁOSINKO [czytaj więcej]

Uchwała nr 43/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 07:30:56
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowgo uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej [czytaj więcej]

Uchwała nr 42/VI/2011 z dnia 20 maja 2011 - 2011-05-31 07:28:52
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy [czytaj więcej]

Uchwała nr 41/VI/2011 z dnia 6 maja 2011 - 2011-05-09 14:24:06
w sprawie emisji obligacji komunalnych [czytaj więcej]

Uchwała nr 40/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:23:59
w sprawie skargi pani Melani Kurzydło na działalnosc Burmistrza Miastka [czytaj więcej]

Uchwała nr 39/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:23:12
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 38/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:22:08
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku [czytaj więcej]

Uchwała nr 37/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:21:23
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowych najemców oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży [czytaj więcej]

Uchwała nr 36/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:20:02
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz jej najemcy [czytaj więcej]

Uchwała nr 35/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:18:41
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej [czytaj więcej]

Uchwała nr 34/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:17:27
w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nierucyhomości przyległej [czytaj więcej]

Uchwała nr 33/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:16:19
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu [czytaj więcej]

Uchwała nr 32/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:15:40
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej [czytaj więcej]

Uchwała nr 31/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:14:54
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych [czytaj więcej]

Uchwała nr 30/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:14:13
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej [czytaj więcej]

Uchwała nr 29/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:13:04
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej [czytaj więcej]

Uchwała nr 28/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:12:20
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej [czytaj więcej]

Uchwała nr 27/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:10:46
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 26/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:09:39
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek gruntu stanowiących mienie komunalne [czytaj więcej]

Uchwała nr 25/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 - 2011-04-07 14:05:10
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej [czytaj więcej]

Uchwała nr 24/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 - 2011-02-25 10:39:17
w sprawie uchylenia uchwały nr 18/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia Burmistrzowi Miastka miesięcznego limitu kilometrów oraz upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku do zawarcia umowy cywilnoprawnej [czytaj więcej]

Uchwała nr 23/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 - 2011-02-25 10:38:32
w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Miastku na 2011 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 22/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 - 2011-02-25 10:36:43
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na 2011 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 21/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 - 2011-02-25 10:35:49
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2011 rok [czytaj więcej]

Uchwała nr 20/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 - 2011-02-25 10:34:15
w sprawie nadania nazwy ulicy [czytaj więcej]

Uchwała nr 19/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 - 2011-02-25 10:33:31
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców [czytaj więcej]

Uchwała nr 18/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 - 2011-02-25 10:32:28
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę garaży [czytaj więcej]

Uchwała nr 17/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 - 2011-02-25 10:30:35
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowej [czytaj więcej]

Uchwała nr 16/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 - 2011-02-25 10:29:46
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych [czytaj więcej]

Uchwała nr 15/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 - 2011-02-25 10:29:12
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych [czytaj więcej]

Uchwała nr 14/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 - 2011-02-25 10:28:26
w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Miastku [czytaj więcej]