Wybory

Wybory do Europarlamentu 2009
2009-03-20 14:26:10

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego:

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1) stanowi się, co następuje:

§1

Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§2

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§3

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r.

§4

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§5

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Wszystkie informacje na temat wyborów dostępne są na stronie www.pkw.gov.pl

Kalendarz wyborczy

Informacja Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2009

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracj w sprawie powoływania komisji wyborczych z dnia 8 sierpnia 2001

Obwieszczenie Burmistrza Miastka o obwodach wyborczych z dnia 07.05.2009

Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 11.05.2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

data ostatniej aktualizacji: 2009-05-12 14:02:58
opublikował: Marcin Woszczak