Wybory

Wybory Samorządowe 2010
2010-09-30 14:19:01

Obwieszczenie Starosty Bytowskiego z dnia 28 września 2010 roku

Wyjaśnienia, informacje i pisma

Obwieszczenie Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2010 roku w sprawie granic okręgów wyborczych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 września 2010 r. o okręgach wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego

Skład Terytorialnej Komisji Wyborczej w Miastku

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Komunikat Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku

Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania

Komunikat Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 29.10.2010

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Obwieszczenie Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 03.11.2010 o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Miastku

Obwieszczenie Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 04.11.2010 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miastka

Obwieszczenie Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 04.11.2010 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Miastku

Uchwała Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 8 listopada w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada

Uchwała Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 18.11.2010

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów dla wyboru Rady Miejskiej w Miastku

data ostatniej aktualizacji: 2010-11-22 14:23:24
opublikował: Marcin Woszczak