Wydziały w Urzędzie Miejskim w Miastku:

Straż Miejska
2008-02-20 14:11:55

1. Komendant straży
2. Inspektor


Do podstawowych zadań Straży Gminnej należy w szczególności:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, zgromadzeń i imprez publicznych
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
- zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastroy lub innego podobnego zdarzenia oraz miejsc zagrożonych takim zdarzeniem
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych dla potzrb gminy

Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należą w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, zgromadzeń i imprez publicznych,
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
5) zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innego podobnego zdarzenia oraz miejsc zagrożonych takim zdarzeniem,
6) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
7) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
8) przyjmowanie zawiadomień, wydawanie decyzji w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem.

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak