<<< poprzednia - 1 2 3  - następna >>>

Zarzadzenie Nr 111/IV/2004 z dnia 31 grudnia 2004 - 2008-03-06 09:38:40
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 1 stycznia 2005 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 110/IV/2004 z dnia 30 grudnia 2004 - 2008-03-06 09:38:20
w sprawie wprowadzenia zmian w "Planie finansowym" zadań zleconych Gminie na 2004 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 109/IV/2004 z dnia 23 grudnia 2004 - 2008-03-06 09:37:57
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 108/IV/2004 z dnia 22 grudnia 2004 - 2008-03-06 09:37:34
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 107/IV/2004 z dnia 10 grudnia 2004 - 2008-03-06 09:37:03
w sprawie zwrotu opłaty za uzupełnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej [czytaj więcej]

Zarządzenie nr 106/IV/2004 z dnia 10 grudnia 2004 - 2008-03-06 09:36:35
w sprawie ... [czytaj więcej]

Zarządzenie nr 105/IV/2004 z dnia 13 grudnia 2004 - 2008-03-06 09:36:19
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie nr 104/IV/2004 z dnia 9 grudnia 2004 - 2008-03-06 09:35:02
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 103/IV/2004 z dnia 7 grudnia 2004 - 2008-03-06 09:34:33
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 25 grudnia 2004r. [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 102/IV/2004 z dnia 3 grudnia 2004 - 2008-03-06 09:34:02
w sprawie przekazania eksponatów Izby Pamięci Narodowej Ks. Gen. Bernarda Wituckiego. [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 101/IV/2004 z dnia 30 listopada 2004 - 2008-03-06 09:33:40
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 100/IV/2004 z dnia 15 listopada 2004 - 2008-03-06 09:32:59
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2005 rok [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 99/IV/2004 z dnia 25 października 2004 - 2008-03-06 09:31:59
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 98/IV/2004 z dnia 25 października 2004 - 2008-03-06 09:31:19
w sprawie udostępniania list wyborców dla wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 97/IV/2004 z dnia 25 października 2004 - 2008-03-06 09:30:37
w sprawie ustanowienia opiekunów ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy Miastko [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 96/IV/2004 z dnia 22 października 2004 - 2008-03-06 09:29:56
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 95/IV/2004 z dnia 18 października 2004 - 2008-03-06 09:29:13
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 94/IV/2004 z dnia 18 października 2004 - 2008-03-06 09:28:42
w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej dla Gminy Miastko [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 93/IV/2004 z dnia 18 października 2004 - 2008-03-06 09:28:13
w sprawie określenia kosztu pobytu osoby bezdomnej w noclegowni prowadzonej przez Miejsko - Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Miastku [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 92/IV/2004 z dnia 8 października 2004 - 2008-03-06 09:27:47
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 91/IV/2004 z dnia 8 października 2004 - 2008-03-06 09:27:26
w sprawie powołania zespołu do spraw nagród [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 90/IV/2004 z dnia 5 października 2004 - 2008-03-06 09:26:56
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 89/IV/2004 z dnia 5 października 2004 - 2008-03-06 09:26:34
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu gminy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2005 roku na realizację zadań Gminy ze sfery pożytku publicznego [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 88/IV/2004 z dnia 30 września 2004 - 2008-03-06 09:25:55
w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/IV/2004 Burmistrza Miastka [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 87/IV/2004 z dnia 30 września 2004 - 2008-03-06 09:25:25
w sprawie wprowadzenia zmian w "Planie Finansowym" [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 86/IV/2004 z dnia 30 września 2004 - 2008-03-06 09:25:00
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2004 [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 85/IV/2004 z dnia 29 września 2004 - 2008-03-06 09:24:35
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 84/IV/2004 z dnia 28 września 2004 - 2008-03-06 09:24:10
w sprawie przekazania do eksploatacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastku samochodu specjalnego [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 83/IV/2004 z dnia 21 września 2004 - 2008-03-06 09:23:49
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 82/IV/2004 z dnia 20 września 2004 - 2008-03-06 09:23:24
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 81/IV/2004 z dnia 20 września 2004 - 2008-03-06 09:23:00
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarzadzenie Nr 80/IV/2004 z dnia 14 września 2004 - 2008-03-06 09:21:38
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 79/IV/2004 z dnia 14 września 2004 - 2008-03-06 09:21:14
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2004 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 78/IV/2004 z dnia 14 września 2004 - 2008-03-06 09:20:52
w sprawie powołania zespołu do przygotowania zgłoszenia konkursowego do III edycji konkursu "Bezpieczna Gmina" [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 77/IV/2004 z dnia 10 września 2004 - 2008-03-06 09:20:26
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 76/IV/2004 z dnia 1 września 2004 - 2008-03-06 09:19:52
w sprawie wprowadzenia uzupełnień do rzeczowego wykazu akt dla organów gmin [czytaj więcej]

Zarządzenie nr 75/IV/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 - 2008-03-06 09:19:10
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie nr 74/IV/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 - 2008-03-06 09:18:39
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 73/IV/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 - 2008-03-06 09:18:13
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 72/IV/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 - 2008-03-06 09:17:48
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]