<<< poprzednia - 1 2 3 4  - następna >>>

Zarządzenie Nr 128/V/2006 z dnia 29 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:23:49
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 112/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 07 grudnia 2005 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 127/V/2006 z dnia 29 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:23:26
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Młodszego Referenta ds. Administracyjnych Komisji AA i Młodszego Referenta ds. Księgowości [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 126/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:23:02
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2005r. Burmistrza Miastka z dnia 28.06.2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 125/V/2006 z dnia 28 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:22:40
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 124/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:22:19
w sprawie wprowadzenia zmian w "Planie finansowym" zadań zleconych Gminie na 2006 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 123/V/2006 z dnia 21 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:21:29
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora MGOK w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 122/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:21:07
w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi MGOK w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 121/V/2006 z dnia 21 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:20:15
w sprawie powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 120/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:19:51
w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 119/V/2006 18 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:19:25
sprawie przekazania do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacj w Miastku sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Zadry - Dolsko - Wałdowo [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 118/V/2006 z dnia 18 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:18:44
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 117/V/2006 z dnia 15 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:18:15
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 116/V/2006 z dnia 15 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:17:46
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 115/V/2006 z dnia 11 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:17:16
w sprawie powołania komisji stypendialnej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 114/V/2006 z dnia 8 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:16:55
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2005 r. Burmistrza Miastka z dnia 28.06.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 113/V/2006 z dnia 8 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:16:32
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Referenta ds. gospodarki nieruchomościami [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 112/V/2006 z dnia 4 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:16:11
w sprawie zatwierdzenia składu komisji konkursowej konkursu fotograficznego pn. "Zatrzymane w kadrze" [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 111/V/2006 z dnia 4 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:15:44
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 110/V/2006 z dnia 4 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:15:19
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 109/V/2006 z dnia 1 grudnia 2006 - 2008-03-07 15:14:44
w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/IV/2006 Burmistrza Miastka z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie: ustalenia - w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek - maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miastko na rok 2006 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 108/IV/2006 z dnia 30 listopada 2006 - 2008-03-07 15:14:08
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 107/IV/2006 z dnia 30 listopada 2006 - 2008-03-07 15:13:39
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 106/IV/2006 z dnia 16 listopada 2006 - 2008-03-07 15:13:15
w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 105/IV/2006 z dnia 15 listopada 2006 - 2008-03-07 15:12:52
w sprawie projektu budżetu gminy Miastko na 2007 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 104/IV/2006 z dnia 14 listopada 2006 - 2008-03-07 15:12:27
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 103/IV/2006 z dnia 10 listopada 2006 - 2008-03-07 15:12:01
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2006 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 102/IV/2006 z dnia 5 listopada 2006 - 2008-03-07 15:11:37
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 101/IV/2006 z dnia 25 października 2006 - 2008-03-07 15:11:12
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursów na stanowisko Młodszego strażnika Straży Miejskiej w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 100/IV/2006 z dnia 20 października 2006 - 2008-03-07 15:10:41
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 99/IV/2006 z dnia 20 października 2006 - 2008-03-07 15:10:16
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 98/IV/2006 z dnia 20 października 2006 - 2008-03-07 15:09:52
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Słosinku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 97/IV/2006 z dnia 20 października 2006 - 2008-03-07 15:09:31
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 r. oraz korekty "Planu Finansowego" [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 96/IV/2006 z dnia 16 października 2006 - 2008-03-07 15:09:06
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 95/IV/2006 z dnia 13 października 2006 - 2008-03-07 15:08:42
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Słosinku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 94/IV/2006 z dnia 6 października 2006 - 2008-03-07 15:08:21
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 69/IY/2005 z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 93/IV/2006 z dnia 6 października 2006 - 2008-03-07 15:07:48
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 92/IV/2006 z dnia 5 października 2006 - 2008-03-07 15:07:24
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 91/IV/2006 z dnia 3 października 2006 - 2008-03-07 15:07:03
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 90/IV/2006 z dnia 2 października 2006 - 2008-03-07 15:06:16
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 89/IV/2006 z dnia 29 września 2006 - 2008-03-07 15:05:26
w sprawie wprowadzenia zmian w "Planie finansowym" zadań zleconych Gminie na 2006 r. [czytaj więcej]