<<< poprzednia - 1 2 3 4  - następna >>>

Zarządzenie Nr 133/V/2007 z dnia 27 grudnia 2007 - 2008-03-12 11:26:40
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 132/V/2007 z dnia 27 grudnia 2007 - 2008-03-12 11:26:21
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 131/V/2007 z dnia 27 grudnia 2007 - 2008-03-12 11:26:01
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Młodszego Strażnika w Straży Miejskiej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 130/V/2007 z dnia 17 grudnia 2007 - 2008-03-12 11:25:42
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r. oraz w "Planie finansowym" [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 129/V/2007 z dnia 7 grudnia 2007 - 2008-03-12 11:25:25
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 128/V/2007 z dnia 7 grudnia 2007 - 2008-03-12 11:24:54
w sprawie ustanowienia Księgi Jakości [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 127/V/2007 z dnia 7 grudnia 2007 - 2008-03-12 11:24:33
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2008 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 126/V/2007 z dnia 29 listopada 2007 - 2008-03-12 11:24:12
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta ds. usc. [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 125/V/2007 z dnia 27 listopada 2007 - 2008-03-12 11:23:47
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 124/V/2007 z dnia 26 listopada 2007 - 2008-03-12 11:23:28
w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/V/2007 Burmistrza Miastka z dnia 26 kwietnia 2007 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 123/V/2007 z dnia 23 listopada 2007 - 2008-03-12 11:23:07
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r. oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych Gminie na 2007 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 122/V/2007 z dnia 21 listopada 2007 - 2008-03-12 11:22:23
w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 121/V/2007 z dnia 15 listopada 2007 - 2008-03-12 11:22:01
w sprawie projektu budżetu gminy Miastko na 2008 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 120/V/2007 z dnia 5 listopada 2007 - 2008-03-12 11:21:42
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim Miastko [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 119/V/2007 z dnia 5 listopada 2007 - 2008-03-12 11:21:24
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 118/V/2007 z dnia 31 października 2007 - 2008-03-12 11:21:07
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r. oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych Gminie na 2007 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 117/V/2007 z dnia 30 października 2007 - 2008-03-12 11:20:45
w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 116/V/2007 z dnia 11 października 2007 - 2008-03-12 11:20:28
w sprawie przekazania do eksploatacji dla Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miastku sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową oraz sanitariaty położone w Miastku przy ul. Jeziornej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 115/V/2007 z dnia 11 października 2007 - 2008-03-12 11:20:09
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 114/V/2007 z dnia 11 października 2007 - 2008-03-12 11:19:49
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r. oraz w "Planie finansowym" [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 113/V/2007 z dnia 9 października 2007 - 2008-03-12 11:19:27
w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Miastko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 112/V/2007 z dnia 9 października 2007 - 2008-03-12 11:19:02
w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Miastko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 111/V/2007 z dnia 3 października 2007 - 2008-03-12 10:23:07
w sprawie powołania zespołu opiniującego do rozpatrywania i opiniowania wniosków o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego z gminnych zasobów mieszkaniowych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 110/V/2007 z dnia 3 października 2007 - 2008-03-12 10:22:45
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 109/V/2007 z dnia 25 września 2007 - 2008-03-12 10:22:11
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 108/V/2007 z dnia 25 września 2007 - 2008-03-12 10:21:44
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miastko [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 107/V/2007 z dnia 24 września 2007 - 2008-03-12 10:21:24
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 r. oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych Gminie na 2007 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 106/V/2007 z dnia 14 września 2007 - 2008-03-12 10:20:52
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 105/V/2007 z dnia 14 września 2007 - 2008-03-12 10:20:32
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2007 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 104/V/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 - 2008-03-12 10:20:10
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 103/V/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 - 2008-03-12 10:19:44
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 102/V/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 - 2008-03-12 10:19:21
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 101/V/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 - 2008-03-12 10:19:02
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 3 w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 100/V/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 - 2008-03-12 10:18:24
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 99/V/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 - 2008-03-12 10:18:04
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 1 w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 98/V/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 - 2008-03-12 10:17:27
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 97/V/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 - 2008-03-12 10:17:08
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Swierznie [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 96/V/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 - 2008-03-12 10:16:41
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Swierznie [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 95/V/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 - 2008-03-12 10:16:24
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 94/V/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 - 2008-03-12 10:16:05
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Miastku [czytaj więcej]