<<< poprzednia - 1 2 3  - następna >>>

Zarządzenie Nr 107/V/2008 z dnia 31 grudnia 2008 - 2009-02-11 10:45:25
w sprawie przekazania do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji - w Miastku sieci wodociągowej dla miejscowości Dretyń - Tursko gm. Miastko [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 106/V/2008 z dnia 31 grudnia 2008 - 2009-02-11 10:33:42
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Miastko na 2008 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 105/V/2008 z dnia 31 grudnia 2008 - 2009-02-11 10:16:14
w sprawie przekazania do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sieci wodociągowych wraz z przyłączami dla miejscowości Kamnica - Malęcino oraz dla miejscowości Miłocice - Wąglewo gm. Miastko [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 104/V/2008 z dnia 31 grudnia 2008 - 2009-02-11 10:10:35
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009r. oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2009r. [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 103/V/2008 z dnia 31 grudnia 2008 - 2009-02-11 10:01:45
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 102/V/2008 z dnia 31 grudnia 2008 - 2009-02-11 09:53:36
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 101/V/2008 z dnia 29 grudnia 2008 - 2009-02-11 09:50:46
w sprawie stałych dyżurów w UM Miastko na czas zagrożenia i wojny [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 100/V/2008 z dnia 29 grudnia 2008 - 2009-02-11 09:43:59
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika referatu ds. inwestycji [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 99/V/2008 z dnia 23 grudnia 2008 - 2009-02-11 09:02:43
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych Gminie na 2008 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 98/V/2008 z dnia 15 grudnia 2008 - 2009-02-11 08:55:18
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 97/V/2008 z dnia 12 grudnia 2008 - 2009-02-11 08:51:39
w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/W2008 Burmistrza Miastka z dnia 17 kwietnia 2008 roku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 96/V/2008 z dnia 3 grudnia 2008 - 2008-12-11 14:59:08
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 95/V/2008 z dnia 3 grudnia 2008 - 2008-12-11 14:56:33
w sprawie: powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 94/V/2008 z dnia 28 listopada 2008 - 2008-12-11 14:55:13
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 r. oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych Gminie na 2008 r. [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 93/V/2008 z dnia 26 listopada 2008 - 2008-12-11 14:47:30
w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 92/V/2008 z dnia 19 listopada 2008 - 2008-12-11 14:45:04
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 91/V/2008 z dnia 19 listopada 2008 - 2008-12-11 14:43:36
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Dretyniu podczas jego nieobecności [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 90/V/2008 z dnia 18 listopada 2008 - 2008-12-11 14:40:42
w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Dretyniu [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 89/V/2008 z dnia 14 listopada 2008 - 2008-12-11 14:33:45
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 88/V/2008 z dnia 14 listopada 2008 - 2008-12-11 14:23:02
w sprawie projektu budżetu gminy Miastko na 2009 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 87/V/2008 z dnia 13 listopada 2008 - 2008-12-11 14:07:49
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 86/V/2008 z dnia 12 listopada 2008 - 2008-12-11 13:56:08
w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 85/V/2008 z dnia 12 listopada 2008 - 2008-12-11 13:49:28
w sprawie: zmiany terminu wejścia w życie zarządzenia nr 78/V/2008 Burmistrza Miastka z dnia 1 października 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku (zmienionego zarządzeniami: Nr 123/IV/05 z dn. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku (zmienionego zarządzeniami: Nr 123/IV/05 z dn. 21.12.2005r., Nr 9/IV/06 z dn. 13.02.2006r., Nr 47/IV/2006 z dn. 16.06.2006r., Nr 114/V/2006 z dn. 8.12.2006r., Nr 126/V/2006 z dn. 29.12.2006r. Nr 34/V/2007 z dn. 10.04.2007r., Nr 48/V/2007 z dn. 16.V.2007r., Nr 74/2007 z dn. 09.07.2007r., Nr 117/V/07 z dn. 30.10.2007r., Nr 4/V/2008 z dn.31.01.2008r., Nr 19/V/2008r. z dn. 28.03.2008r., Nr 46/V/2008 z dn.30.06 2008 i 78/V/2008 z dnia 1.10.2008 r.). [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 84/V/2008 z dnia 5 listopada 2008 - 2008-12-11 13:47:33
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2008 oraz w planie finansowym zadań zleconych Gminy na 2008 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 83/V/2008 z dnia 3 listopada 2008 - 2008-12-11 13:45:23
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 82/V/2008 z dnia 29 października 2008 - 2008-12-11 13:44:08
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 81/V/2008 z dnia 8 października 2008 - 2008-12-11 13:40:42
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 80/V/2008 z dnia 6 października 2008 - 2008-10-16 14:18:22
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 79/V/2008 z dnia 6 października 2008 - 2008-10-16 14:15:45
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Budowa ul. Klonowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ulicach Podlaskiej i Pałuckiej - część I". [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 78/V/2008 z dnia 1 października 2008 - 2008-10-16 14:11:57
w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku (zmienionego zarządzeniami: Nr 123/IV/05 z dn. 21.12.2005r., Nr 9/IV/06 z dn. 13.02.2006r., Nr 47/IV/2006 z dn. 16.06.2006r., Nr 114/V/2006 z dn. 8.12.2006r., Nr 126/V/2006 z dn. 29.12.2006r. Nr 34/V/2007 z dn. 10.04.2007r., Nr 48/V/2007 z dn. 16.V.2007r., Nr 74/2007 z dn. 09.07.2007r., Nr 117/V/07 z dn. 30.10.2007r., Nr 4/V/2008 z dn.31.01.2008r., Nr 19/V/2008r. z dn. 28.03.2008r., Nr 46/V/2008 z dn.30.06 2008 ). [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 77/V/2008 z dnia 25 września 2008 - 2008-10-16 14:08:52
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych Gminie na 2008 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 76/V/2008 z dnia 25 września 2008 - 2008-10-16 13:23:07
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 75/V/2008 z dnia 24 września 2008 - 2008-10-16 13:18:13
w sprawie przekazania do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Zadry - Dolsko - Wałdowo gm. Miastko [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 74/V/2008 z dnia 24 września 2008 - 2008-10-16 13:12:21
sprawie przekazania do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Miastku nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Malęcino i Węglewo gm. Miastko [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 73/V/2008 z dnia 23 września 2008 - 2008-10-16 13:07:27
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 72/V/2008 z dnia 23 września 2008 - 2008-10-15 09:30:55
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 71/V/2008 z dnia 22 września 2008 - 2008-10-15 09:27:52
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 70/V/2008 z dnia 19 września 2008 - 2008-10-15 09:25:28
w sprawie powierzenia zastępstwa dyrektora Przedszkola nr 3 w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 69/V/2008 z dnia 17 września 2008 - 2008-10-15 09:18:46
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 68/V/2008 z dnia 17 września 2008 - 2008-10-15 09:16:18
w sprawie pomocy finansowej [czytaj więcej]