<<< poprzednia - 1 2 3 4  - następna >>>

Zarządzenie Nr 136/V/2009 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2009 - 2010-01-07 12:32:57
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zarządu Minia Komunalnego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 135/V/2009 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2009 - 2010-01-07 12:30:24
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 134/V/2009 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2009 - 2010-01-07 12:26:34
w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 133/V/2009 Burmistrza Miastka z dnia 23 grudnia 2009 - 2010-01-07 12:23:19
w sparwie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2009r oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2009r. [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 132/V/2009 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2009 - 2010-01-07 12:08:31
w sprawie powołania komisji konkursowej, dot. otwarego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2010 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działaność pożytku publicznego [czytaj więcej]

Zarządzenie nr 131/V/2009 z dnia 18.12.2009 - 2010-01-07 11:42:08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego na remont drogi gminnej na działce nr 286 miejscowość Pasieka Gmina Miastko pow. bytowski woj pomorskie [czytaj więcej]

Zarządzenie nr 130/V/2009 z dnia 02.12.2009 - 2009-12-16 14:47:04
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 126/V2009r. z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Miesjko - Gmninnego Osrodka Pomocy Społecznej w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie nr 129/V/2009 z dnia 09.12.2009 - 2009-12-16 14:37:25
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z: Adaptacja segmentu budynku OSiR na cele mieszkaniowe gmina Miastko pow bytowski woj pomorskie. [czytaj więcej]

Zarządzenie nr 128/V/2009 z dnia 01.12.2009 - 2009-12-16 14:33:53
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy [czytaj więcej]

Zarządzenie nr 127/V/2009 z dnia 02.12.2009 - 2009-12-16 14:31:16
w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/V/2009 Burmistrza Miastka z dnia 11.05.2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Miejskim w Miastku regulaminu okresowej oceny pracowników. [czytaj więcej]

Zarządzenie nr 126/V/2009 z dnia 01.12.2009 - 2009-12-16 14:22:58
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 125/V/2009 z dnia 17 listopada 2009 - 2009-11-25 10:57:53
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2009 oraz w Planie Finansowym zadań zleconych na 2009 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 124/V/2009 z dnia 17 listopada 2009 - 2009-11-25 10:55:01
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 123/V/2009 z dnia 16 listopada 2009 - 2009-11-25 10:44:20
projektu budżetu Gminy Miastko na 2010 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 122/V/2009 z dnia 16 listopada 2009 - 2009-11-25 10:42:01
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2010 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 121/V/2009 z dnia 10 listopada 2009 - 2009-11-25 10:37:46
w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 120/V/2009 z dnia 5 listopada 2009 - 2009-11-25 10:33:28
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi srodkami w roku 2009 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 119/V/2009 z dnia 5 listopada 2009 - 2009-11-25 10:29:46
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Dretyniu podczas jego nieobecności [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 118/V/2009 z dnia 5 listopada 2009 - 2009-11-25 10:27:33
w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/V/2009 Burmistrza Miastka z dnia 7 kwietnia 2009 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 117/V/2009 z dnia 30 października 2009 - 2009-11-25 10:22:28
w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 116/V/2009 z dnia 30 października 2009 - 2009-11-25 10:19:02
w sprawie powołania komisji do oceny wniosków zgłoszonych przez osoby fizyczne o dofinansowaniu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 115/V/2009 z dnia 30 października 2009 - 2009-11-05 12:19:09
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2009 oraz w "Planie finansowym zadań zleconych na 2009 rok" [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 114/V/2009 z dnia 20 października 2009 - 2009-11-05 12:18:14
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 113/V/2009 z dnia 14 października 2009 - 2009-11-05 12:17:23
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 112/V/2009 z dnia 14 października 2009 - 2009-11-05 12:16:42
w sprawie powoania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 111/V/2009 z dnia 12 października 2009 - 2009-11-05 12:15:53
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 110/V/2009 z dnia 6 października 2009 - 2009-11-05 12:15:08
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 109/V/2009 z dnia 2 października 2009 - 2009-11-05 12:14:12
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu piniężnego dla członków OSP [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 108/V/2009 z dnia 1 października 2009 - 2009-11-05 12:12:58
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 107/V/2009 z dnia 30 wrzesnia 2009 - 2009-11-05 12:11:18
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2009 rok oraz w "Planie finansowym zadań zleconych na 2009" [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 106/V/2009 z dnia 30 wrzesnia 2009 - 2009-11-05 12:09:42
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zaświadczeń z zakresu ustawowych uprawnień i obowiązków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 105/V/2009 z dnia 30 wrzesnia 2009 - 2009-11-05 12:09:31
w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 104/V/2009 z dnia 21 wrzesnia 2009 - 2009-09-28 15:37:05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2009 oraz w "Planie finansowym zadań zleconych na rok 2009" [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 103/V/2009 z dnia 21 wrzesnia 2009 - 2009-09-28 15:35:54
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 102/V/2009 z dnia 17 wrzesnia 2009 - 2009-09-28 15:31:46
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy" [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 101/V/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 - 2009-09-28 15:29:37
w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobem gminnym [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 100/V/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 - 2009-09-28 15:28:22
w sprawie powołania kimisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 99/V/2009 z dnia 15 wrzesnia 2009 - 2009-09-28 15:26:53
w sprawie powoływania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 98/V/2009 z dnia 7 wrzesnia 2009 - 2009-09-28 15:25:32
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 97/V/2009 z dnia 7 wrzesnia 2009 - 2009-09-28 15:24:33
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończacego służbe przygotowawczą pani Alicji Pyrzyńskiej [czytaj więcej]