<<< poprzednia - 1 2 3 4  - następna >>>

Zarządzenie Nr 154/V/2010 z dnia 31 grudnia 2010 - 2011-02-02 14:44:28
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miastko na rok 2010 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 153/V/2010 z dnia 31 grudnia 2010 - 2011-01-20 14:45:12
w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 152/V/2010 z dnia 31 grudnia 2010 - 2011-01-20 14:44:21
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miastko na 2010 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 151/V/2010 z dnia 31 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:15:29
w sprawie zmiany zarządzenia nr 119/05 Burmistrza Miastka z dnia 14 grudnia 2005 roku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 150/V/2010 z dnia 31 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:14:12
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Słosinku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 149/V/2010 z dnia 31 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:13:29
w sprawie powierzenia pełnioenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Słosinku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 148/V/2010 z dnia 31 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:12:17
w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Słosinku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 147/V/2010 z dnia 31 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:11:27
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Słosinku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 146/V/2010 z dnia 31 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:10:41
w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 145/V/2010 z dnia 31 grudnia 2010 - 2011-01-11 09:10:01
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 144/V/2010 z dnia 27 grudnia 2010 - 2011-01-03 14:11:17
w sprawie powołania zespołu opiniującego do rozpatrywania i opiniowania wniosków z najmem lokaqlu mieszkalnego/socjalnego z gminnych zasobów mieszkaniowych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 143/V/2010 z dnia 27 grudnia 2010 - 2011-01-03 14:09:48
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miastko na rok 2010 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 142/V/2010 z dnia 20 grudnia 2010 - 2010-12-29 13:22:33
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do ustalenia kosztu utrzymania jednej osoby bezdomnej w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 141/V/2010 z dnia 20 grudnia 2010 - 2010-12-29 13:19:39
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu oraz oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2011 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalnośc pożytku publicznego [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 140/V/2010 z dnia 10 grudnia 2010 - 2010-12-29 13:17:23
w sprawie wprowadzenia zmian w Rgulaminie przeprowadzania kontroli przez Urząd Miejski w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 139/V/2010 z dnia 10 grudnia 2010 - 2010-12-29 13:10:52
w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 138/V/2010 z dnia 6 grudnia 2010 - 2010-12-29 13:08:52
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2010 oraz w planie finansowym zadań zleconych na rok 2010 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 137/V/2010 z dnia 6 grudnia 2010 - 2010-12-29 12:16:03
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 136/V/2010 z dnia 6 grudnia 2010 - 2010-12-29 12:09:44
w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/V/2009 Burmistrza Miastka z dnia 11 maja 2009 roku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 135/V/2010 z dnia 10 grudnia 2010 - 2010-12-29 12:05:54
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 134/V/2010 z dnia 10 grudnia 2010 - 2010-12-29 12:05:00
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 133/V/2010 z dnia 2 grudnia 2010 - 2010-12-29 12:03:44
w sprawie realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 14 tyś. euro [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 132/V/2010 z dnia 2 grudnia 2010 - 2010-12-29 12:00:35
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 131/V/2010 z dnia 2 grudnia 2010 - 2010-12-29 11:59:02
w sprawie powołania kimisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 130/V/2010 z dnia 30 listopada 2010 - 2010-12-29 11:56:37
w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/V/2010 Burmistrza Miastka z dnia 26 maja 2010 roku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 129/V/2010 z dnia 26 listopada 2010 - 2010-12-29 11:55:29
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 128/V/2010 z dnia 26 listopada 2010 - 2010-12-29 11:52:53
w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 127/V/2010 z dnia 25 listopada 2010 - 2010-12-29 11:52:08
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 126/V/2010 z dnia 25 listopada 2010 - 2010-11-25 12:46:15
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2011 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 125/V/2010 z dnia 23 listopada 2010 - 2010-11-25 12:44:54
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2010 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 124/V/2010 z dnia 15 listopada 2010 - 2010-11-25 12:44:06
w sprawie podziału srodków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upowaznienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2010 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 123/V/2010 z dnia 15 listopada 2010 - 2010-11-17 14:40:31
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 122/V/2010 z dnia 15 listopada 2010 - 2010-11-17 14:39:49
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Miastko na rok 2011 [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 121/V/2010 z dnia 15 listopada 2010 - 2010-11-17 14:39:04
w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 120/V/2010 z dnia 05 listopada 2010 - 2010-11-08 14:50:45
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2010 i Planie finansowym zadań zleconych na 2010 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 119/V/2010 z dnia 29 października 2010 - 2010-11-08 14:48:56
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 118/V/2010 z dnia 20 października 2010 - 2010-11-08 14:47:45
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 117/V/2010 z dnia 20 października 2010 - 2010-11-02 10:52:56
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 116/V/2010 z dnia 06 października 2010 - 2010-10-25 15:50:38
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 115/V/2010 z dnia 04 października 2010 - 2010-10-12 08:11:24
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]