Zarządzenie Nr 36/VI/2011 z dnia 16 maja 2011 - 2011-05-20 09:48:21
w sprawie umorzenia wierzytelności przysługujących Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 35/VI/2011 z dnia 4 maja 2011 - 2011-05-16 15:20:25
w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 34/VI/2011 z dnia 4 maja 2011 - 2011-05-09 14:14:20
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pan Michała Kołodziejczyka [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 33/VI/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 - 2011-05-05 12:51:00
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2011 w sferze zadań publicznych obejmujących działalnośc pozytku publicznego [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 32/VI/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 - 2011-05-05 12:49:28
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Słosinku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 31/VI/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 - 2011-05-05 12:47:47
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Słosinku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 30/VI/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 - 2011-05-05 12:42:45
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 29/VI/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 - 2011-04-08 10:55:15
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 28/VI/2011 z dnia 28 marca 2011 - 2011-04-08 10:54:09
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 27/VI/2011 z dnia 28 marca 2011 - 2011-03-30 13:44:11
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2010 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 26/VI/2011 z dnia 25 marca 2011 - 2011-03-30 13:43:25
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słosinku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 25/VI/2011 z dnia 23 marca 2011 - 2011-03-30 13:42:19
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 24/VI/2011 z dnia 23 marca 2011 - 2011-03-29 09:43:46
w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót budowlanych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 23/VI/2011 z dnia 21 marca 2011 - 2011-03-29 09:42:57
w sprawie udzielenia połnomocnictwa pełniacemu obowiązki dyrektora Zarzadu Mienia Komunalnego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 22/VI/2011 z dnia 21 marca 2011 - 2011-03-29 09:41:53
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu mienia Komunalnego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 21/VI/2011 z dnia 21 marca 2011 - 2011-03-22 08:42:28
w sprawie przeznaczenia w drodze przetargu lokali użytkowych [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 20/VI/2011 z dnia 16 marca 2011 - 2011-03-22 08:41:27
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 oraz w "Planie finansowym" zadań zleconych na 2011r. [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 19/VI/2011 z dnia 14 marca 2011 - 2011-03-22 08:39:46
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 18/VI/2011 z dnia 9 marca 2011 - 2011-03-09 15:09:42
w sprawie powołania komisji konkursowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 17/VI/2011 z dnia 7 marca 2011 - 2011-03-09 15:05:04
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 16/VI/2011 z dnia 7 marca 2011 - 2011-03-09 15:03:39
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych na 2011 rok [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 15/VI/2011 z dnia 4 marca 2011 - 2011-03-09 15:02:36
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 14/VI/2011 z dnia 16 lutego 2011 - 2011-03-09 15:01:53
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawie świadczń funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 13/VI/2011 z dnia 16 lutego 2011 - 2011-03-09 15:00:21
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słosinku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 12/VI/2011 z dnia 11 lutego 2011 - 2011-03-09 14:59:20
w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Miejskim w Miastku Kodeksu Etyki pracowników urzędu [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 11/VI/2011 z dnia 7 lutego 2011 - 2011-02-17 14:42:48
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 10/VI/2011 z dnia 7 lutego 2011 - 2011-02-17 14:42:21
w sprawie powołania komisji przetargowej [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 9/VI/2011 z dnia 7 lutego 2011 - 2011-02-17 14:41:48
w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 8/VI/2011 z dnia 7 lutego 2011 - 2011-02-17 14:40:45
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 7/VI/2011 z dnia 7 lutego 2011 - 2011-02-14 14:58:34
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Miastku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastko [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 6/VI/2011 z dnia 7 lutego 2011 - 2011-02-14 14:55:17
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Podinspektowa ds. ewidencji ludnosci [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 5/VI/2011 z dnia 20 stycznia 2011 - 2011-02-14 14:47:11
w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 4/VI/2011 z dnia 20 stycznia 2011 - 2011-02-14 14:44:34
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji wydatkówśrodków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 tyś. euro [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 3/VI/2011 z dnia 12 stycznia 2011 - 2011-02-14 14:42:44
w sprawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 2/VI/2011 z dnia 12 stycznia 2011 - 2011-02-14 14:41:47
w sprawie przekazania do eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku uzbrojenie ulicy Jaśminowej i Ogrodowej w Miastku [czytaj więcej]

Zarządzenie Nr 1/VI/2011 z dnia 12 stycznia 2011 - 2011-02-02 14:47:28
w sprawie ustanowienia opiekunów do współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy Miastko oraz określenia ich obowiązków [czytaj więcej]