Zarządzenie Nr 47/IV/2006 z dnia 16 czerwca 2006 - 2008-03-07 14:12:59

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28.06.2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. za 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ - zarządzam ,co następuje:

§1

1. W rozdziale III Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku w ust.2 pkt.5 skreśla się zapis „zdrowia i sportu".
2. W §12 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku dodaje się pkt.15 o treści:
"Obsługa i organizacja konkursów Piękna Wieś ", "Najładniejsza posesja, ogród i balkon w Miastku", "Piękne osiedle".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opublikował: Marcin Woszczak