Zarządzenie Nr 4/V/2008 z dnia 31 stycznia 2008 - 2008-03-12 11:28:21

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005 r.

Na podstawie art 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity :Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm, /zarządzam co następuje:

§1.

Z dniem 01 lutego 2008r. likwiduje się stanowisko ds.robót publicznych i prac interwencyjnych w Wydziale Infrastruktury Technicznej. W załączniku nr 4
- treść punktu 3. "3. Stanowisko ds. robót publicznych i prac interwencyjnych - 3 stanowiska" zmienia się na treść "3. Stanowisko ds.robót publicznych i prac interwencyjnych - 2 stanowiska".
"Razem 11 stanowisk" zmienia się na "razem - 10 stanowisk".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opublikował: Marcin Woszczak